Upewnij się, że JavaScript jest włączony, na potrzeby obsługi widgetu dostępności WCAG2.1

Nauczycielu, pedagogu, dyrektorze, psychologu
szkolny, rodzicu!

Czy jesteś zaniepokojony kondycją psychiczną swoich dzieci lub uczniów?

Cześć, tu Janek Mela!

Prowadzę program
„Dobry Temat"!

Postaw na innowacyjny program profilaktyczny, który wzmacnia odporność psychiczną młodego człowieka na kryzysy!

Czy obserwujesz wśród młodych ludzi:

Postaw na innowacyjny program profilaktyczny, który wzmacnia odporność psychiczną młodego człowieka na kryzysy!

DOŁĄCZ DO JEDNEJ Z 200 SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH, KTÓRE MOGĄ BEZPŁATNIE* SKORZYSTAĆ Z PIERWSZEGO W POLSCE HYBRYDOWEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI UNIWERSALNEJ „DOBRY TEMAT” W ROKU SZKOLNYM 2023/2024.

DOŁĄCZ DO JEDNEJ Z
200 SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH, KTÓRE MOGĄ

BEZPŁATNIE*

SKORZYSTAĆ Z PIERWSZEGO W POLSCE HYBRYDOWEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI UNIWERSALNEJ
„DOBRY TEMAT!”
I ZREALIZUJĄ GO W ROKU SZKOLNYM 2023/2024.

Nie zwlekaj!

Liczba szkół, które skorzystają z programu bezpłatnie jest ograniczona. Wypełnij formularz wstępnego zainteresowania, a opiekunowie ds. wdrożenia programu skontaktują się z Tobą w ciągu kilku dni roboczych.

Czy chcesz mądrze i skutecznie pomóc młodym, z którymi pracujesz na co dzień w szkole?

Każdego roku szkoła ma obowiązek zrealizowania z uczniami programu profilaktyczno-wychowawczego [ustawa z dn. 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 11 stycznia 2017 r., poz. 59)]. Sięgnij po pierwszy w Polsce hybrydowy program profilaktyczny. Podejmujemy w nim tematykę o wiele szerszą niż wprowadzenie prawidłowych postaw wobec zachowań ryzykownych, związanych z przemocą rówieśniczą, uzależnieniami od substancji psychoaktywnych czy technologii.

Profilaktyka zaczyna się o wiele wcześniej!

Program „Dobry Temat” porusza takie tematy jak:

Wszystko po to, by wzmocnić odporność psychiczną młodego człowieka na kryzys, pojawiający się w różnych sytuacjach. Może się on objawiać trudnościami w budowaniu bliskich i trwałych relacji, przyjmowaniem destrukcyjnych postaw i podejmowaniem zachowań, takich jak: przemoc, agresja, uzależnienia (w tym od technologii cyfrowych).

Skutkiem zaniedbań w rozwoju tych obszarów są m.in. stany depresyjne, czy coraz częstsze próby samobójcze uczniów.

Pierwszym w Polsce hybrydowym programem
profilaktyki uniwersalnej „Dobry Temat” objęliśmy już:

0
UCZNIÓW
0
NAUCZYCIELI
0
SZKÓŁ

Pierwszym w Polsce hybrydowym programem profilaktyki uniwersalnej „Dobry Temat” objęliśmy już:

0
UCZNIÓW
0
NAUCZYCIELI
0
SZKÓŁ

Wyzwaniem jest nie tylko brak aktualnej wiedzy i merytorycznych treści, ale przede wszystkim to, jak dotrzeć z nimi do młodzieży. Trzeba iść z duchem czasu i mówić do młodych ich językiem! „Dobry Temat” to atrakcyjny, przystępny program profilaktyki uniwersalnej dla młodzieży szkolnej (w wieku 14 – 19 lat) w lekkiej, znanej młodzieży z mediów społecznościowych formie VIDEOBLOGÓW! Jest on gotowy do przeprowadzenia zarówno w warunkach edukacji stacjonarnej, jak i zdalnej oraz hybrydowej.

Wyzwaniem jest nie tylko brak aktualnej wiedzy i merytorycznych treści, ale przede wszystkim to, jak dotrzeć z nimi do młodzieży. Trzeba iść z duchem czasu i mówić do młodych ich językiem! „Dobry Temat” to atrakcyjny, przystępny program profilaktyki uniwersalnej dla młodzieży szkolnej (w wieku 14 – 19 lat) w lekkiej, znanej młodzieży z mediów społecznościowych formie VIDEOBLOGÓW! Jest on gotowy do przeprowadzenia zarówno w warunkach edukacji stacjonarnej, jak i zdalnej oraz hybrydowej.

„Dobry Temat” to wielowymiarowy program, na który składają się interaktywne elementy wykorzystujące skuteczne metody pedagogiczne, nowatorskie środki wyrazu oraz narzędzia diagnostyczne.

to wielowymiarowy program, na który składają się interaktywne elementy wykorzystujące skuteczne metody pedagogiczne, nowatorskie środki wyrazu oraz narzędzia diagnostyczne.

podręcznik do programu

opracowany przez eksperta w dziedzinie profilaktyki - dr. Wiesława Poleszaka

dziesięć 35-minutowych interaktywnych filmów

filmy inspirowane są klimatem YouTube’owych vlogów

platforma e-learningowa

za jej pomocą nauczyciele w prosty sposób realizują program w placówce

interaktywne anonimowe ankiety

dają uczniom możliwość szczerej refleksji na temat poruszany w trakcie zajęć - decyzja o ich wypełnieniu jest dobrowolna

system informatyczny

pozwala na anonimowe wypełnianie przez uczniów ankiet diagnostycznych

to wielowymiarowy program, na który składają się interaktywne elementy wykorzystujące skuteczne metody pedagogiczne, nowatorskie środki wyrazu oraz narzędzia diagnostyczne.

dziesięć 35-minutowych interaktywnych filmów

filmy inspirowane są klimatem YouTube’owych vlogów

2

interaktywne anonimowe ankiety

dają uczniom możliwość szczerej refleksji na temat poruszany w trakcie zajęć - decyzja o ich wypełnieniu jest dobrowolna

podręcznik do programu

opracowany przez eksperta w dziedzinie profilaktyki - dr. Wiesława Poleszaka

platforma e-learningowa

za jej pomocą nauczyciele w prosty sposób realizują program w placówce

system informatyczny

pozwala na anonimowe wypełnianie przez uczniów ankiet diagnostycznych

KTO PROWADZI DOBRY TEMAT?

Janek Mela

podróżnik, szkoleniowiec motywacyjny i działacz społeczny

Najmłodszy w historii (w wieku 15 lat) zdobywca dwóch biegunów w jednym roku, a zarazem pierwsza osoba z niepełnosprawnością, która tego dokonała. Swoim życiem udowadnia, że warto mieć marzenia i dążyć do wyznaczonych celów, przekraczając bariery i własne słabości. Dziś poprzez własną historię inspiruje młodzież do życia pełnego pasji! Przemawiając do młodych ludzi z dystansem i poczuciem humoru, skłania ich do refleksji i motywuje do kroczenia ku marzeniom. Zachęca do podejmowania odważnych decyzji i wzięcia odpowiedzialności za własne życie.

Janek Mela

podróżnik, szkoleniowiec motywacyjny i działacz społeczny

Najmłodszy w historii (w wieku 15 lat) zdobywca dwóch biegunów w jednym roku, a zarazem pierwsza osoba z niepełnosprawnością, która tego dokonała. Swoim życiem udowadnia, że warto mieć marzenia i dążyć do wyznaczonych celów, przekraczając bariery i własne słabości. Dziś poprzez własną historię inspiruje młodzież do życia pełnego pasji! Przemawiając do młodych ludzi z dystansem i poczuciem humoru, skłania ich do refleksji i motywuje do kroczenia ku marzeniom. Zachęca do podejmowania odważnych decyzji i wzięcia odpowiedzialności za własne życie.

KTO PROWADZI DOBRY TEMAT?

Janek Mela

podróżnik, szkoleniowiec motywacyjny i działacz społeczny

Najmłodszy w historii (w wieku 15 lat) zdobywca dwóch biegunów w jednym roku, a zarazem pierwsza osoba z niepełnosprawnością, która tego dokonała. Swoim życiem udowadnia, że warto mieć marzenia i dążyć do wyznaczonych celów, przekraczając bariery i własne słabości. Dziś poprzez własną historię inspiruje młodzież do życia pełnego pasji! Przemawiając do młodych ludzi z dystansem i poczuciem humoru, skłania ich do refleksji i motywuje do kroczenia ku marzeniom. Zachęca do podejmowania odważnych decyzji i wzięcia odpowiedzialności za własne życie.

Dążymy do świata, w którym młody człowiek odważnie spogląda w przyszłość i radzi sobie ze stresem związanym ze stawianiem kolejnych kroków na drodze własnego życia.

W ramach programu „Dobry Temat” oferujemy kompleksowe wsparcie, obejmujące nie tylko uczniów, ale również nauczycieli i rodziców:

wsparcie merytoryczne

dla nauczycieli - w postaci szkoleń z zakresu psychologii, psychiatrii, pedagogiki. Materiały obejmują m.in. tematykę:

• sygnałów świadczących o problemach w obszarze zdrowia psychicznego młodych ludzi,

• zaburzeń depresyjnych oraz wsparcia młodzieży w kontekście zapobiegania samobójstwom

szkolenie praktyczne

zaznajamiające z platformą programu; można je obejrzeć w dowolnym czasie i miejscu, ponieważ znajduje się na platformie internetowej

materiały dydaktyczne

dla nauczycieli - m.in. scenariusze lekcji o tematyce profilaktycznej; dla uczniów - karty pracy

wsparcie dla rodziców

szkolenie zachęcające do współpracy w realizacji programu „Dobry Temat” poprzez podejmowanie rozmów ze swoimi dziećmi w domu o tematach realizowanych w ramach programu

pakiety informacyjne

m.in. plakaty (3 szt. na szkołę) i broszury informacyjne (2 szt. na rodzinę)

ZAJRZYJ DO ŚRODKA I ZOBACZ FRAGMENTY NASZEGO PROGRAMU

fragment odcinka: Komunikacja
| Janek Mela

szkolenie dla nauczycieli o próbach samobójczych | psychiatra
dr n. med. Aleksandra Lewandowska

szkolenie dla rodziców | Janek Mela

CZYM WYRÓŻNIA SIĘ PROGRAM
„DOBRY TEMAT”?

wartościowy

poruszający ważne tematy z punktu widzenia profilaktyki i zdrowia psychicznego młodzieży

profesjonalny

od podstaw opracowany przez zespół ekspertów z dziedzin: psychologii, pedagogiki i profilaktyki

aktualny

bazujący na najnowszej wiedzy naukowej oraz zdiagnozowanych potrzebach młodych ludzi

gotowy do wdrożenia

w formie kompletnych materiałów dydaktycznych dla pedagogów, nauczycieli, wychowawców, jak również rodziców

praktyczny

spójnie ułożony i łatwy do wdrożenia w Twojej szkole - również w formie ZDALNEJ/HYBRYDOWEJ

nowoczesny

oparty na angażujących formach i języku dostosowanym do grupy młodych odbiorców

sprawdzony

zrealizowany już przez 12 000 młodych ludzi w Polsce

efektywny

bazujący na dłuższym procesie pracy z młodzieżą, a nie na chwilowym impulsie do zmiany

bezpłatny

dla pierwszych 200 szkół, które zgłoszą się poprzez formularz rekrutacyjny i spełnią kryteria rekrutacji

NA PROGRAM “DOBRY TEMAT” SKŁADA SIĘ 10 ODCINKÓW, KTÓRYCH TEMATYKA WYPOSAŻA UCZNIÓW W WIEDZĘ ORAZ NARZĘDZIA W ZAKRESIE:

zapobiegania uzależnieniom

-poznanie przyczyn i negatywnych skutków uzależnień, sposoby unikania sytuacji niebezpiecznych i świadome budowanie „ochrony” przed zachowaniami ryzykownymi, m.in. prowadzącymi do uwikłania w nałogi.

zarządzanie emocjami

-rozpoznawanie, rozumienie i radzenie sobie z emocjami, a także przeżywanie i konstruktywne wyrażanie ich.

komunikacji i porozumiewania się

-nauka typów i poziomów komunikacji, a także sposobów aktywnego słuchania i słyszenia potrzeb.

wzmacniania poczucia własnej wartości i akceptacji siebie

-poznanie filarów poczucia własnej wartości oraz rodzajów postaw względem akceptacji siebie i innych w grupie.

radzenia sobie z przemocą

-poznanie przyczyn i mądre reagowanie w sytuacjach wykluczania i przemocy rówieśniczej (zarówno w postaci cyberprzemocy, jak i przemocy relacyjnej).

współpracy w grupie rówieśniczej

-nauka budowania zdrowych relacji i określenia w klasie jej celu, norm, zasad i struktury.

wyznaczania celów

-zastosowanie m.in. metody SMART i wyznaczanie drogi do jej realizacji.

stawiania czoła wyzwaniom i rozwiązywania problemów

-poznanie metod radzenia sobie z problemami i opanowania stresu, a także wyposażenie młodych ludzi w umiejętności konstruktywnego rozwiązywania trudnych sytuacji.

OPINIE OSÓB, KTÓRE WZIĘŁY UDZIAŁ W PROGRAMIE

Program zawiera szeroki zakres tematyczny. Szczególnie dobrze sprawdził się w klasach pierwszych i drugich szkoły średniej. Jego forma pozwala młodzieży w atrakcyjny sposób przyswoić przekazywane treści. Zachęca do dalszego poszerzania zainteresowań.

5/5
Aleksandra Herka, psycholog,
liceum w Opolu

Program „Dobry temat” zawiera wiele kluczowych tematów, na których opiera się profilaktyka uniwersalna dla młodzieży (14 – 19 lat), tj. radzenie sobie z problemami, umiejętność komunikacji, system wartości, godność i szacunek. Są to podstawowe umiejętności, których nabywanie pozwala młodemu człowiekowi uniknąć zetknięcia z zachowaniami ryzykownymi. Jest to ujęte w bardzo zwarty i uporządkowany sposób, tak aby każda klasa pierwsza czy druga szkoły ponadpodstawowej mogła wziąć w nim udział. Program podkreśla rolę grupy rówieśniczej, przede wszystkim klasy, ale też rolę rodziny, która w obecnych czasach przeżywa kryzys.

5/5
Barbara Niedworok, 
psycholog, liceum ogólnokształcące

Program „Dobry Temat” w zwięzłej formie ujmuje to, co jest najbardziej istotne dla ochrony młodych ludzi przed kryzysem, uzależnieniami i innymi niekonstruktywnymi formami zachowania.

5/5
Anna, nauczycielka,
liceum ogólnokształcące

Program porusza ważne tematy. Dobrze słuchało się Jaśka Meli.

5/5

uczennica klasy 3. liceum ogólnokształcącego

Podobały mi się scenki rodzinki Dubiel. Były ciekawym uzupełnieniem.

5/5

uczennica klasy 2. liceum ogólnokształcącego

 

Podobał mi się temat o celach. Nie dowiedziałem się tego nigdzie indziej. Mogłem ułożyć swoje cele.

5/5
uczeń klasy 2.
liceum ogólnokształcącego

POZNAJ NASZYCH EKSPERTÓW!

Wszystkie materiały programu „Dobry Temat” powstają we współpracy z ekspertami z dziedzin: psychiatrii, psychologii, pedagogiki i profilaktyki.

AUTORZY TREŚCI PROGRAMU:

dr Wiesław Poleszak

współtwórca programu, autor podręcznika „Dobry Temat”

Magdalena Król

psycholog, trener umiejętności psychospołecznych, opiekun merytoryczny wdrożenia programu „Dobry Temat”

Piotr Szwędrowski

pomysłodawca programu, terapeuta zajęciowy z przygotowaniem pedagogicznym

PROWADZĄCY SZKOLENIA:

prof. Jacek Pyżalski

pomysłodawca, kierownik i wykonawca ponad 60 międzynarodowych i krajowych projektów badawczych związanych z zagadnieniami kompetencji cyfrowych, agresji elektronicznej, nowych mediów, komunikacji w szkole, promocji zdrowia, cyberprzemocy wśród młodzieży

Agnieszka Pisula

psycholog, terapeuta EMDR, psychoterapeuta systemowy w trakcie certyfikacji; pracuje z osobami dorosłymi, młodzieżą i rodzinami

dr n. med. Aleksandra Lewandowska

psychiatra, ordynator Oddziału Psychiatrycznego dla Dzieci, konsultant krajowy ds. psychiatrii dzieci i młodzieży

AMBASADORZY:

Jan Mela

podróżnik, szkoleniowiec
motywacyjny i działacz społeczny,
najmłodszy w historii zdobywca
dwóch biegunów w jednym roku

Kamil Szpejenkowski

mistrz Polski w IDO Electric
Boogie, tancerz, infuencer,
jeden z najbardziej znanych
tiktokerów w Polsce

Nie czekaj!

Już teraz zgłoś swoją szkołę do programu „Dobry Temat”.

Program zostanie przeprowadzony bezpłatnie dla pierwszych 200 szkół ponadpodstawowych, które zgłoszą się poprzez formularz rekrutacyjny i spełnią kryteria procesu rekrutacji.

Wypełnij formularz wstępnego zainteresowania, a opiekunowie ds. wdrożenia programu skontaktują się z Tobą do kilku dni roboczych.

Polub i śledź nasz profil na Facebooku,

aby być na bieżąco z aktualnymi materiałami!

Fundacja „Wypłyń na Głębię"

ul. Krakowska 32
45-018 Opole

NIP: 946 268 49 60
KRS: 0000761980

*W roku szkolnym 2023/2024 200 szkół ponadpodstawowych ma możliwość bezpłatnej realizacji programu profilaktycznego „Dobry Temat”. Program „Dobry Temat 2022” jest współfinansowany ze środków budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021- 2025 przekazanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach zadania z zakresu zdrowia publicznego pn. Pozytywna szkoła – realizacja projektów i programów edukacyjnych, wychowawczych, interwencyjnych oraz profilaktycznych opartych na podstawach naukowych, w tym programów profilaktyki uniwersalnej, wskazującej i selektywnej, Moduł II. Promocja i profilaktyka zdrowia psychicznego.