Aktualny status
Nie zapisany/a
Cena
Bezpłatny

Założenia profilaktyczne Odcinka 2 - "Godność i szacunek"

Drugi temat porusza kluczowe, dla rozwoju osobistego i relacji z innymi, wartości, a mianowicie godności i szacunek. Uczestnik programu rozumie, że każdy człowiek jest wyjątkowy, wartościowy i potrzebny. Poznaje definicję godności i szacunku. Ma świadomość, że każdy człowiek ma swoją godność i zasługuje na szacunek. Uczestnik jest zachęcany do zaakceptowania swojej wyjątkowości i dostrzeżenia swojej wartości.

Do kogo adresowane są treści odcinka?

Program profilaktyczny “Dobry Temat” jest adresowany do młodzieży szkół ponadpodstawowych wszystkich typów szkół - zarówno szkół ogólnokształcących, jak i branżowych. Ze względu na szeroki zasięg i tematykę program ma charakter profilaktyki uniwersalnej. Zasadniczym założeniem programu jest wsparcie młodzieży w radzeniu sobie z trudnościami w realizacji ważnych zadań rozwojowych oraz wprowadzenie prawidłowych postaw wobec zachowań ryzykownych związanych z przemocą rówieśniczą i używaniem substancji psychoaktywnych. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez formułę zajęć dostosowanych do potrzeb młodych ludzi.

Elementy odcinka