Aktualny status
Nie zapisany/a
Cena
Bezpłatny

Założenia profilaktyczne Odcinka 9 - "Uzależnienia"

Uczestnik programu poznaje definicję uzależnienia. Rozumie, że uzależnienie zabiera wolność i żadna substancja ani czynność, która jest uzależnieniem, nie może tej wolności dać. Uczestnik zna najczęstsze uzależnienia młodych ludzi, wie, że mają one negatywne skutki i ma świadomość w jaki sposób ich unikać. Uczestnik programu potrafi także wymienić powody dla których, według naukowców, ludzie wikłają się w dany problem. Ma również świadomość, że poprzednie odcinki programu Dobry Temat (1-9) pozwalają zbudować “ochronę” i w znacznym stopniu pomagają w uniknięciu wikłania się w uzależnienia.

Do kogo adresowane są treści odcinka?

Program profilaktyczny “Dobry Temat” jest adresowany do młodzieży szkół ponadpodstawowych wszystkich typów szkół - zarówno szkół ogólnokształcących, jak i branżowych. Ze względu na szeroki zasięg i tematykę program ma charakter profilaktyki uniwersalnej. Zasadniczym założeniem programu jest wsparcie młodzieży w radzeniu sobie z trudnościami w realizacji ważnych zadań rozwojowych oraz wprowadzenie prawidłowych postaw wobec zachowań ryzykownych związanych z przemocą rówieśniczą i używaniem substancji psychoaktywnych. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez formułę zajęć dostosowanych do potrzeb młodych ludzi.

Elementy odcinka