Statystyki

Raporty

Po przeprowadzeniu wszystkich lekcji w ramach programu “Dobry Temat” we wszystkich klasach objętych programem koordynator musi wygenerować raport podsumowujący. Aby to zrobić, należy wykonać poniższe kroki:

1. Raport nauczycieli prowadzących zajęcia (cząstkowy)

Każdy nauczyciel prowadzący zajęcia w ramach programu “Dobry Temat” wypełnia poniższy report cząstkowy i przekazuje go koordynatorowi. Koordynator będzie potrzebował tych raportów do wypełnienia swojego raportu podsumowującego. 

2. Raport koordynatora (PODSUMOWUJĄCY)

Koordynator wyznaczony przez szkołę po przeprowadzeniu programu “Dobry Temat” w placówce wypełnia poniższy raport podsumowujący z uwzględnieniem treści raportów cząstkowych otrzymanych od wszystkich nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach programu.

Prosimy o wypełnienie poniższego raportu:

Tokeny dla uczniów

ILOŚĆ WYGENEROWANYCH TOKENÓWILOŚĆ AKTYWOWANYCH TOKENÓW
00
TokenyAktywowany?