Upewnij się, że JavaScript jest włączony, na potrzeby obsługi widgetu dostępności WCAG2.1

FAQ

Z pewnością. Jedną z zalet programu “Dobry Temat” jest to, że nie wymaga od nauczyciela długich i skomplikowanych szkoleń. Nauczyciel, wychowawca czy pedagog przeprowadzający program przechodzi jedynie krótkie szkolenie merytoryczne oraz proste szkolenie techniczne dotyczące obsługi naszej platformy internetowej.
Tak – wskazane jest, aby realizować odcinki w sugerowanej kolejności. Ich kolejność nie jest przypadkowa – eksperci opracowujący merytoryczną treść programu ułożyli ją w taki sposób, aby była jak najskuteczniejsza. Program rozpoczyna się od zagadnień dotyczących wyznaczania celów, poczucia własnej wartości, godności czy komunikacji stopniowo przechodząc do trudniejszych zagadnień takich jak przemoc czy uzależnienia. W międzyczasie zaś uczestnik programu buduje więź z prowadzącym występującym na ekranie.

Nie ma natomiast przeciwwskazań, aby powtórzyć poszczególne odcinki po zakończeniu biegu programu lub omawiać albo uzupełniać je w ramach dodatkowych dyskusji z uczestnikami. Jest to nawet wskazane!
Wypełnianie ankiet przez uczniów jest bezpieczne i w pełni anonimowe. Przypisywanie danych uczniów (imienia i nazwiska) do tokenu przez nauczyciela w żaden sposób nie wpływa na anonimowy charakter ankiet i udziału w programie. Nauczyciel nie jest w stanie powiązać odpowiedzi z ankiet z danym uczniem, ponieważ jeśli otrzymuje odpowiedzi, to otrzymuje je bez informacji o tokenie, który je wypełnił. Z kolei administratorzy strony otrzymują odpowiedzi powiązane jedynie z danym tokenem (czyli anonimowym ciągiem znaków) – nie mają informacji, jakie dane osobowe są z nim powiązane, ponieważ nie mają dostępu do plików, w ramach których nauczyciele przypisują tokeny uczniom.

Ponadto platforma “Dobry Temat” jest certyfikowana wszystkimi niezbędnymi protokołami bezpieczeństwa oraz posiada szereg dodatkowych zabezpieczeń przed wyciekiem danych czy włamaniem.

Zachęcamy do częstego komunikowania tego faktu uczniom, aby młodzież wiedziała, że ich prywatność jest bezpieczna (#prywatność uczniów jest bezpieczna).
Program może prowadzić każda osoba, które krótkie przejdzie szkolenie merytoryczne oraz techniczne.
Tak – główny nacisk w programie położony jest na postać prowadzącego program Jana Melę, który przeprowadza uczestnika przez poszczególne tematy. Nauczyciel ma funkcję nadzorującą i uzupełniającą, a więc jego zmiana nie powinna wpłynąć na skuteczność programu.
Program wzmacnia tak zwane czynniki chroniące (czyli czynniki warunkujące zdrowie psychiczne i dobre funkcjonowanie młodzieży), które mają charakter uniwersalny. Są to między innymi: poczucie własnej wartości, kultywowanie pasji i umiejętności wyznaczania oraz osiągania celów, umiejętność komunikacji czy zarządzania emocjami. Nie dotyka on kwestii światopoglądowych, lub takich co do których istniałby spór w doktrynie profilaktycznej.
Polecamy, aby korzystać ze wszystkich materiałów jakie są dostępne na platformie (#www.dobrytemat.org) “Dobry Temat” oraz które są wysyłane do nauczycieli i pedagogów. Wszelkie pomoce dydaktyczne, takie jak scenariusze programowe, czy podręcznik programu “Dobry Temat” autorstwa doktora Wiesława Poleszaka, mogą okazać się pomocne. Zapraszamy także na social media programu “Dobry Temat”,
FacebookFacebook
gdzie pojawiają się różne dodatkowe pomoce dydaktyczne i wskazówki oraz zachęcamy do zapisania się do naszego newslettera, gdzie informujemy na bieżąco o dodatkowych warsztatach, webinarach czy opracowanych przez nas materiałach związanych z profilaktyką.
W każdej chwili można kontaktować się z przedstawicielami programu “Dobry Temat”, którzy pomogą nie tylko w aspektach technicznych, ale również formalnych, organizacyjnych – czy nawet merytorycznych – w razie potrzeby przekazując Państwa pytania odpowiednim ekspertom.
Nauczyciel ma rolę głównie nadzorującą oraz wspierającą. Dba o odpowiedni bieg programu, jego harmonogram, nadzoruje proces wypełniania ankiet czy o zbudowanie odpowiedniej atmosfery i nastawienia uczniów, które wspomoże oddziaływanie profilaktyczne. Część merytoryczna programu jest w całości dostarczona przez treści wideo, jednak zachęcamy aby nauczyciel – w miarę możliwości – rozwijał poruszane wątki, prowokował dyskusje, weryfikował oddziaływanie programu czy przypominał o zadaniach domowych.
W razie jakichkolwiek problemów technicznych proszę wysłać wiadomość na adres e-mail kontakt@dobrytemat.pl
Dobry Temat

Pierwszy w Polsce hybrydowy program profilaktyczny

“Dobry Temat” to pierwszy w Polsce program profilaktyki uniwersalnej dla młodzieży szkolnej (w wieku 15 – 19 lat) gotowy do przeprowadzenia zarówno w warunkach edukacji stacjonarnej, jak i zdalnej oraz hybrydowej.

Dziesięć 35-minutowych interaktywnych filmów

Dostosowanych do prezentacji w formie zdalnej lub w klasie

Podręcznik do programu

Opracowany przez czołowego eksperta w dziedzinie profilaktyki (Dr Wiesław Poleszak)

Platforma e-learningowa wraz z aplikacją mobilną

Przy pomocy której przeprowadzany jest program oraz wykonywana diagnostyka oraz ewaluacja

Zaawansowany system informatyczny

Pozwalający na automatyczną ewaluację skuteczności programu poprzez analizę ankiet wypełnianych przez uczniów i nauczycieli

Śledź nas na Facebooku,

aby być na bieżąco i mieć dostęp do aktualnych materiałów