Aktualny status
Nie zapisany/a
Cena
Wymagany dostęp
Rozpocznij
Ta lekcja jest obecnie zamknięta

Istota oraz potrzeba ewaluacji

Istotnym elementem w procesie przeprowadzania programu jest jego ewaluacja dokonywana przez Państwa podopiecznych. Przeprowadzenie ankiet ewaluacyjnych również na koniec programu jest elementem niezbędnym do rozwoju programu i prowadzenia istotnych badań nad stanem psychicznym polskiej młodzieży. Prosimy o zachęcanie uczniów do skrupulatnego uzupełniania ankiet. Istotą ewaluacji jest badanie grupy uczestników programu przed interwencją profilaktyczną, w jej trakcie oraz po interwencji profilaktycznej. Ponadto niezbędne jest (równoległe wobec rozpoczęcia i zakończenia programu przez grupę uczestniczącą) zbadanie grupy kontrolnej nie uczestniczącej w programie.

Ankiety ewaluacyjne

Wszystkie materiały niezbędne do przeprowadzenia lekcji ewaluacyjnej znajdują się w następnym kroku - po kliknięciu przycisku "Rozpocznij lekcję". Czas jaki jest potrzebny na wypełnienie przez ucznia wszystkich narzędzi ewaluacyjnych tego etapu to około 40 minut.