Aktualny status
Nie zapisany/a
Cena
Bezpłatny

Założenia profilaktyczne Odcinka 5 - "Emocje"

Temat piąty skoncentrowany jest na zarządzaniu emocjami - jest to odpowiedź na niepokojące wyniki badań wskazujące na znaczący wzrost zaburzeń afektywnych wśród dzieci i młodzieży. Uczestnik programu rozumie, że każdy z nas przeżywa emocje i są one uniwersalnym językiem człowieka. Poznaje emocje podstawowe, umie je rozpoznać, rozumie czym są i jak sobie z nimi radzić. Uczestnik zmotywowany jest, żeby w klasie przed oceną drugiego człowieka, zastanowił się jakie emocje mogą mieć wpływ na daną sytuację. Uczestnik jest również motywowany do zaakceptowania emocji i pracy nad sobą w tym obszarze.

Do kogo adresowane są treści odcinka?

Program profilaktyczny “Dobry Temat” jest adresowany do młodzieży szkół ponadpodstawowych wszystkich typów szkół - zarówno szkół ogólnokształcących, jak i branżowych. Ze względu na szeroki zasięg i tematykę program ma charakter profilaktyki uniwersalnej. Zasadniczym założeniem programu jest wsparcie młodzieży w radzeniu sobie z trudnościami w realizacji ważnych zadań rozwojowych oraz wprowadzenie prawidłowych postaw wobec zachowań ryzykownych związanych z przemocą rówieśniczą i używaniem substancji psychoaktywnych. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez formułę zajęć dostosowanych do potrzeb młodych ludzi.

Elementy odcinka