Aktualny status
Nie zapisany/a
Cena
Bezpłatny

Założenia profilaktyczne Odcinka 10 - "Podsumowanie"

Ostatni odcinek jest podsumowaniem treści zaprezentowanych w ciągu 10 odcinków Dobrego Tematu. To doprowadzenie do prywatnej refleksji każdego z uczestników programu i zmotywowanie do przemyślenia treści z poprzednich odcinków i swojego zaangażowania w wykonanie działań. Uczeń ma świadomość, że treści były dla niego, aby go zbudować i uchronić przed zachowaniami problematycznymi. Każdy uczestnik otrzymuje zachętę i komunikat wezwania do akcji. Uczestnik zapoznany zostaje również z potrzebą badań ewaluacyjnych. Następuje pożegnanie i zbudowanie odbiorcy przez podziękowania i życzenia twórców programu Dobry Temat.

Do kogo adresowane są treści odcinka?

Program profilaktyczny “Dobry Temat” jest adresowany do młodzieży szkół ponadpodstawowych wszystkich typów szkół - zarówno szkół ogólnokształcących, jak i branżowych. Ze względu na szeroki zasięg i tematykę program ma charakter profilaktyki uniwersalnej. Zasadniczym założeniem programu jest wsparcie młodzieży w radzeniu sobie z trudnościami w realizacji ważnych zadań rozwojowych oraz wprowadzenie prawidłowych postaw wobec zachowań ryzykownych związanych z przemocą rówieśniczą i używaniem substancji psychoaktywnych. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez formułę zajęć dostosowanych do potrzeb młodych ludzi.

Elementy odcinka