Upewnij się, że JavaScript jest włączony, na potrzeby obsługi widgetu dostępności WCAG2.1

Pierwszy hybrydowy program profilaktyczny

Zgłoś placówkę do udziału w programie

Skorzystaj z darmowych webinarów dla nauczycieli

Dobry Temat

Pierwszy w Polsce hybrydowy program profilaktyczny

“Dobry Temat” to pierwszy w Polsce program profilaktyki uniwersalnej dla młodzieży szkolnej (w wieku 14 – 19 lat) gotowy do przeprowadzenia zarówno w warunkach edukacji stacjonarnej, jak i zdalnej oraz hybrydowej.

Dziesięć 35-minutowych interaktywnych filmów

Dostosowanych do prezentacji w formie zdalnej lub w klasie

Podręcznik do programu

Opracowany przez czołowego eksperta w dziedzinie profilaktyki (Dr Wiesław Poleszak)

Platforma e-learningowa wraz z aplikacją mobilną

Przy pomocy której przeprowadzany jest program oraz wykonywana diagnostyka oraz ewaluacja

Zaawansowany system informatyczny

Pozwalający na automatyczną ewaluację skuteczności programu poprzez analizę ankiet wypełnianych przez uczniów i nauczycieli

Śledź nas na Facebooku,

aby być na bieżąco i mieć dostęp do aktualnych materiałów

Program wyposaża uczniów w umiejętności radzenia sobie z kryzysami

“Dobry Temat” stanowi wsparcie dla młodzieży szkolnej oraz pozwala nauczycielom na przeprowadzenie pełnowartościowej, skutecznej profilaktyki w każdych okolicznościach. Jest odpowiedzią na obecne wyzwania przed jakimi stają uczniowie, nauczyciele i cały system edukacji, związane ze skutkami kolejnych kryzysów z jakimi mamy do czynienia jako społeczeństwo. Ma na celu minimalizowanie czynników ryzyka zachowań niepożądanych wśród młodzieży oraz wyposażenie młodych ludzi w narzędzia, które umożliwią niwelowanie długoterminowych, negatywnych skutków jakie kryzysy wywołują w stanie psychicznym uczniów. “Dobry Temat” to wielowymiarowy program, na który składają się interaktywne elementy wykorzystujące skuteczne metody pedagogiczne, nowatorskie środki wyrazu oraz narzędzia diagnostyczne..

 

Obejrzyj wideo

Odtwórz wideo

Realizacja projektu

Projekt jest realizowany przez Fundację “Wypłyń na Głębię” we współpracy z ekspertami do spraw pedagogiki, profilaktyki i resocjalizacji. Przy pomocy nowoczesnych metod docierania do młodych ludzi i multimedialnych środków wyrazu Fundacja konsekwentnie realizuje swoją misję jaką jest pomoc polskiej młodzieży tak, aby w przyszłości, tworzyła nowoczesne społeczeństwo – pełne pasji, radości życia i wolne od uzależnień.

Swoją skuteczność program opiera na dopasowaniu formy oraz treści do obecnych czasów oraz przekazywaniu przekazu profilaktycznego za pomocą języka młodych ludzi nowatorskich środków wyrazu takich jak: filmy interaktywne, wartościowa muzyka hip-hop, aplikacja mobilna oraz nowoczesna, e-learningowa platforma do nauczania zdalnego.

Fundacja otrzymała dofinansowanie na stworzenie programu “Dobry Temat” z budżetu  PROO (Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030).

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030

Dobry Temat

Autorzy programu

Program “Dobry Temat” jest autorskim projektem Fundacji “Wypłyń na Głębię” – realizującej projekty edukacyjne i profilaktyczne skierowane do młodych ludzi, opierające się o nauczanie zdalne (e-learning) oraz hybrydowe (blended learning) – mieszane formy edukacji dostosowane do obecnych czasów, w których obostrzenia pandemiczne w sposób szczególny dotykają młodzieży i systemu nauczania. Pierwszy zdalny projekt edukacyjny Fundacji otrzymał w październiku 2019 roku Honorowy Patronat Ministra Edukacji Narodowej.


Wszystkie materiały programu “Dobry Temat” powstają we współpracy z ekspertami z zakresu pedagogiki i profilaktyki. Autorami treści projektu są:

Dr Wiesław Poleszak

Współtwórca programu, autor podręcznika "Dobry Temat"

Jan Mela

Prowadzący program "Dobry Temat" (od roku szkolnego 2022/2023)

Piotr Szwędrowski

Pomysłodawca i menadżer programu “Dobry Temat”

Lekcje w ramach programu

Zaloguj się, aby zobaczyć lekcje.

Najnowsze wpisy

Aktualności