Akademia Dobrego Tematu powstała po to, by wyposażyć nauczycieli wdrażających program “Dobry Temat” zarówno w wiedzę na temat programu, jego struktury i poszczególnych etapów, jak i w wiedzę pomocną w pracy z dziećmi i młodzieżą. Współpraca ze szkołami rzuciła nam światło na potrzeby nauczycieli w zakresie poszerzania wiedzy dotyczącej zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. W związku z tym postanowiliśmy wzbogacić nasze szkolenia o materiały będące odpowiedzią na zgłoszone zapotrzebowanie.

 

Cykl filmów szkoleniowych pod nazwą “Akademia Dobrego Tematu” koncentruje się wokół kilku zagadnień, m.in:

  • Czym jest profilaktyka i jaka jest aktualna kondycja zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży?
  • Jak dbać o swój dobrostan będąc nauczycielem pracującym z młodzieżą?
  • Jakie szanse i zagrożenia wiążą się z używaniem Internetu i technologii cyfrowych?
  • Jak rozpoznać sygnały świadczące o problemach ze zdrowiem psychicznym i jak na nie reagować?

 

Oprócz filmów dotyczących teorii, opracowaliśmy również 2 filmy ukazujące obsługę programu od strony praktycznej, w których przedstawiamy strukturę programu oraz instruujemy, jak się poruszać po platformie programu “Dobry Temat”.

 

Przygotowaliśmy także film dla rodziców dzieci, które wezmą udział w programie “Dobry Temat”. Film ma wyposażyć ich w wiedzę na temat dbałości o własny dobrostan psychiczny oraz jest podpowiedzią, jak rodzice mogą wspomóc realizację programu “Dobry Temat” we własnym domu. 

Zaloguj się, aby zobaczyć lekcje.