Aktualny status
Nie zapisany/a
Cena
Bezpłatny

Założenia profilaktyczne Odcinka 7 - "Problem-wyzwanie"

U podstaw zachowań ryzykownych wśród młodzieży leży radzenie sobie z przeżywanymi problemami w sposób dysfunkcjonalny. Uczestnik motywowany jest do przyjęcia problemu jako wyzwania i wyposażony w umiejętności konstruktywnego ich rozwiązania. Potrafi posługiwać się metodą pięciu podręcznych kroków do rozwiązywania problemów. Wie, czym jest stres i rozumie, że każdy z nas go przeżywa. Używa ćwiczeń, które niwelują stres. Treści te mają być wprowadzeniem do tematu ukazującego przyczyny, dla których młodzi ludzie wchodzą w uzależnienia i sięgają po przemoc.

Do kogo adresowane są treści odcinka?

Program profilaktyczny “Dobry Temat” jest adresowany do młodzieży szkół ponadpodstawowych wszystkich typów szkół - zarówno szkół ogólnokształcących, jak i branżowych. Ze względu na szeroki zasięg i tematykę program ma charakter profilaktyki uniwersalnej. Zasadniczym założeniem programu jest wsparcie młodzieży w radzeniu sobie z trudnościami w realizacji ważnych zadań rozwojowych oraz wprowadzenie prawidłowych postaw wobec zachowań ryzykownych związanych z przemocą rówieśniczą i używaniem substancji psychoaktywnych. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez formułę zajęć dostosowanych do potrzeb młodych ludzi.

Elementy odcinka