Upewnij się, że JavaScript jest włączony, na potrzeby obsługi widgetu dostępności WCAG2.1

RAPORT CZĄSTKOWY
Formularz podsumowujący wdrożenie programu profilaktycznego “Dobry Temat”
w klasie

Dla nauczyciela

(wypełniany przez nauczyciela wdrażającego program w klasie, po zakończeniu realizacji programu)

I. Dane placówki oraz nauczyciela.
II. Informacje o liczbie uczniów uczestniczących w programie oraz stanowiących grupę kontrolną.
Wybrana wartość: 0
Wybrana wartość: 0
Wybrana wartość: 0
Wybrana wartość: 0
Wybrana wartość: 0
Wybrana wartość: 0
Wybrana wartość: 0
Wybrana wartość: 0
Wybrana wartość: 0
Wybrana wartość: 0
Wybrana wartość: 0
Wybrana wartość: 0
Wybrana wartość: 0
Wybrana wartość: 0
III. Ocena programu profilaktycznego (proszę zaznaczyć odpowiednią kratkę).
Zdecydowanie nie Zdecydowanie tak
Zdecydowanie nie Zdecydowanie tak
Zdecydowanie nie Zdecydowanie tak
IV. Pytania otwarte