Upewnij się, że JavaScript jest włączony, na potrzeby obsługi widgetu dostępności WCAG2.1