Upewnij się, że JavaScript jest włączony, na potrzeby obsługi widgetu dostępności WCAG2.1

UWAGA: liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Cykl darmowych webinarów dla nauczycieli

Cykl 3 webinariów dobiegł końca >

W odpowiedzi na potrzeby systemu edukacji postanowiliśmy uruchomić cykl webinarów dla nauczycieli pod nazwą “Akademia Dobrego Tematu”. Fundacja “Wypłyń na Głębię” oraz twórcy programu profilaktycznego “Dobry Temat” zapraszają na darmowe spotkania live ze specjalistami z dziedziny psychologii, pedagogiki i profilaktyki, w których każdy z Was może wziąć udział.

Co dalej po webinariach?

Kontynuacją Akademii Dobrego Tematu jest
Ogólnopolska Konferencja profilaktyki i zdrowia psychicznego młodzieży “Profilaktyka Połączeń”

Do kogo skierowana jest konferencja?

W sposób szczególny naszą konferencję kierujemy do nauczycieli, wychowawców, psychologów, pedagogów szkolnych, dyrektorów, a także innych osób pracujących z młodzieżą, które: 

są zaniepokojone ich kondycją psychiczną i problemami w relacjach rówieśniczych

chcą się dowiedzieć, jak skutecznie i mądrze im pomagać

obserwują wśród nich nadmierne wykorzystanie technologii cyfrowych, w tym internetu i telefonów komórkowych

chciałyby zrealizować program profilaktyki w swojej szkole, ale nie wiedzą, jak skutecznie to zrobić

swoimi doświadczeniami i wyzwaniami, którym stawiają na co dzień czoła w pracy z młodymi

Patronaty Akademii Dobrego Tematu:

Potrzeba wsparcia systemu edukacji w obliczu kryzysów

Wydarzenia ostatnich miesięcy i lat bardzo mocno pokazały, że nie możemy przewidzieć zagrożeń, z jakimi przyjdzie nam się mierzyć. W związku z tym koniecznym jest stawianie sobie za cel wyposażania młodzieży w narzędzia chroniące, które wzmocnią w nich zasoby do poradzenia sobie z trudnymi sytuacjami niezależnie od okoliczności, z jakimi przyjdzie im się mierzyć.

Konferencja jest odpowiedzią na pytanie, co możemy robić, aby wyposażać młodzież, nauczycieli oraz rodziców w narzędzia chroniące przed zachowaniami ryzykownymi i destrukcyjnymi. Omówione zostaną prace naukowe opisujące wpływ pandemii na kondycję psychofizyczną młodzieży w wieku szkolnym oraz obserwacje w tym zakresie.

Uczestnicy konferencji otrzymają:

dostęp do stworzonego przez psychologów klinicznych z Hiszpanii narzędzia diagnozy kondycji psychicznej uczniów w klasie/ szkole

zestaw skutecznych sposobów budowania higieny korzystania z technologii cyfrowych

3 scenariusze lekcji wychowawczych będących odpowiedzią na potrzeby młodzieży w zakresie budowania poczucia własnej wartości, radzenia sobie ze stresem oraz pracy zespołowej

zaświadczenie i certyfikat o uczestnictwie

Kontynuacją webinarów jest konferencja "Profilaktyka Połączeń"

Dołącz do nas

Rejestracja