Przed rozpoczęciem programu w Państwa placówce prosimy o zapoznanie się z pełną treścią szkolenia wdrożeniowego dla opiekunów i koordynatorów przeprowadzających program w placówce. Dzieli się ono na dwa moduły – część teoretyczną i praktyczną. Obie znajdują się poniżej.

- Moduł I (część teoretyczna - wideo)

Przed rozpoczęciem programu w Państwa placówce prosimy o zapoznanie się z pełną treścią szkolenia wdrożeniowego dla opiekunów i koordynatorów przeprowadzających program w placówce. Dzieli się ono na dwa moduły – część teoretyczną i praktyczną. Część teoretyczna zwięźle i w przystępnej formie wideo przedstawia teoretyczne aspekty programu “Dobry Temat”, jego podstawy naukowe oraz części składowe.

- Moduł II (część praktyczna - PDF)

Część praktyczna ma formę prezentacji PDF. Zachęcamy do tego, aby podczas zapoznawania się ze szkoleniem praktycznym, równolegle wykonywać zawarte w nim czynności (zakładanie konta, zapoznawanie się z widokami lekcji) na naszej platformie.