Ankiety ewaluacyjne przed rozpoczęciem programu [GRUPA UCZESTNIKÓW] old

Rodzaj ankiety: ankieta ewaluacyjna przeprowadzana przed podjęciem interwencji profilaktycznej

Grupa odbiorców: uczniowie klas wybranych do całościowego uczestnictwa w programie

Czas wypełniania: ok. 40 min.

Sposób wypełniania: szyfrowana podstrona internetowa z dostępem za pomocą tokenu

TOKENY

Przypominamy, że podczas korzystania z programu (oglądania materiałów i wypełniania ankiet) uczeń musi zalogować się swoim tokenem, który jest do niego przyporządkowany na stałe. Uczeń otrzymuje token od nauczyciela przeprowadzającego program. Aby jako pedagog obejrzeć widok podstrony ankietowej udostępnianej uczniom prosimy o skorzystanie z tokenu testowego. Więcej informacji o tokenach i ich działaniu znajduje się w drugim module (część praktyczna) szkolenia z wdrażania programu "Dobry Temat".

ANONIMOWOŚĆ

Zachęcamy do wielokrotnego komunikowania uczniom, że wypełnianie ankiet jest bezpieczne i w pełni anonimowe. Nauczyciel nie jest w stanie powiązać odpowiedzi z ankiet z danym uczniem, ponieważ otrzymuje je bez informacji o tokenie, który je wypełnił. Z kolei administratorzy strony otrzymują odpowiedzi powiązane jedynie z danym tokenem - nie mają informacji, jakie dane osobowe są z nim powiązane.

ANKIETY

Prosimy również o to, by stale przypominać uczniom o sumiennym i uczciwym wypełnianiu ankiet. Ewaluacja projektu jest bardzo ważna dla jego skuteczności oraz przyszłym projektów pomocowych kierowanych do młodzieży. Ponadto wypełnianie ankiet dostarcza bardzo istotnych informacji o stanie psychicznym młodzieży. Zachęcamy, aby przypominać uczestnikom o ankietach i zachęcać do wypełniania ich na bieżąco - zarówno ankiet w trakcie filmu oraz ankiet po nim.

https://projektdobrytemat.pl/ankieta-pru-8442361/?user_id=MA%3D%3D